top of page

crux 21 seaculo

koncept / objekt
železo
2014

Kříž jako potřebný doplněk, nezbytný pro moderního člověka jež v dnešní době potřebuje oporu a víru alespoň v jeden pevný bod. Materiál- rezavý kov, resp. roxor - jsem zvolila tak, aby odrážel stav víry v tomto století, zvláště v České republice která je nejateističtejším státem. Část kříže znázorňuje původní slávu a vznešenost víry. "Zlatá víra", kterou měli lidé v dřívější době značně zkorodovala a právě rez je nejznámějším typem koroze. Může ale opravdové zlato korodovat? Proto lze v problému nalézt spojení Božské vertikály a lidství v pouhém nánosu drsné reality.

crux 21 seaculo

concept / object
steel
2014

The cross as an important component for the modern person needing support and religion at least in one point in life. Material – rusty steel, resp. rebar – was chosen to reflect the condition of religion in this century, mainly in the Czech republic being the most atheist state. A part of the cross depicts the original glory of religion. “Golden glory” that people used to have back in the day, corroded and faded as steel does. Can gold really corrode though? Therefore we can see in this problem the connections of Divine verticals and humanity in mere coatings of harsh reality.

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page