top of page

jeskynní malba

koncept / zeď
2014

Malba na zdi znázorňuje úzkost, klaustrofobické myšlenky, strach uvnitř jeskyně. V "terapeutickém" konceptu jsem na zeď nanesla barvy a poté ji namáčela a škrábala, jako bych chtěla pryč z jeskyně, vedená touhou útěku či skoku. Z vlastni jeskyně se uniknout nedá, ale jakýsi prvotní "horror vacui" se ztrácí.

cave painting

 concept / wall
2014

Paintings on the wall show anxiety, claustrophobic thoughts, and fear inside a cave. In this “ therapeutic” concept, I worked with applying layers of paint and removing them as if I wanted to get out of a cave, guided by a desire to run away or jumping. Escaping ones cave is impossible but ignitions of “horror vacui”  start losing them selves.

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page