top of page

WAY

lamp
2015

K lince, kterou jsem  orotovala jsem došla na cestě domů. Ve vlaku směr Brno hl. n. jsem nechala tužku cestovat po papíře, která  díky otřesům vlaku, kolejím a nerovnostem vytvořila linky. Metaforická cesta ke světlu je cítit, hodně mě  inspirovaly  tunely  po, kdy  se světlo  objevuje a zase mizí, pomocí pohybu. Všechno co  se týká tohoto svítidla je o cestě... cesta  ke  svítidlu, cesta  ke světlu  a ve stejnou chvíli cestuji já sama a cestuje i tužka po papíře...

Všechno co se týká této lampy je o cestě. K lince kterou jsem orotovala jsem došla po cestě domů. Ve vlaku,směr Brno hl. n. jsem nechala cestovat tužku po papíře a ta díky otřesům vagonu, kolejím a nerovnostem vytvořila zápis. Syntéza pohybů a trajektorií. Cesta ke světlu i k svítidlu. Ve stejnou dobu cestuji já a cestuje i tužka po papíře. V tunelech světlo mizí a zase se objevuje....

WAY

lamp
2015

CESTA

lampa
2015

Everything involved with this lamp is the journey. The journey started from Prague, with me going home, a two and a half-hour long train trip to the city of Brno. I worked with a pencil, paper and the train. I let my hand react to the shacking and movement the train gave thanks to the bumps and uneven train trails. A synthesis of movement and trajectory. A journey towards light and lighting.

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page